Themamiddag over kanker 6 en 20 maart 2018

                

Themamiddagen over: Hormoontherapie bij prostaatkanker en Palliatieve sedatie en euthanasie

Datum: 6 en 20 maart 2018
Tijd: 14:00 – 16:00
Locatie: Alkmaar, ’t Praethuys, Westerweg 50
Doelgroep: mensen met kanker en hun naasten
Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar houden op  dinsdag 6 maart een bijeenkomst over hormoontherapie bij prostaatkanker en 20 maart over palliatieve sedatie en euthanasie. Deze bijeenkomsten behoren tot een serie van 10 themamiddagen over kanker. Tijdens deze middagen staat telkens een ander onderwerp centraal. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

Programma

De bijeenkomst van 6 maart gaat over hormoontherapie bij prostaatkanker. Deskundige mevrouw E. de Meijer spreekt over een van de mogelijke behandelingen bij prostaatkanker: de hormoontherapie. Wat is hormoontherapie en hoe werkt het? Ook wordt in gegaan op de mogelijke bijwerkingen van hormoontherapie en hoe u daarmee om kunt gaan. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst van 20 maart gaat over palliatieve sedatie en euthanasie. Deskundigen zijn dhr. D. ten Oever, internist-oncoloog Noordwest en mevr. D. Hazelaar, oncologie-wijkverpleegkundige bij Evean. Als je weet dat je niet meer beter wordt, is het vaak een moeilijk proces om dit te kunnen aanvaarden. Regie over eigen leven en sterven kan dan belangrijk zijn. In deze bijeenkomst staan we stil bij het sterven. Hoe ga je dood, wat is de rol van palliatieve sedatie en hoe zit het met euthanasie? Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 3500. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.