Themamiddag over kanker 30 januari 2018

                

Themamiddagen over kanker: Chemotherapie en immunotherapie bij kanker

Datum: 30 januari 2018
Tijd: 14:00 – 16:00
Locatie: Alkmaar, ’t Praethuys, Westerweg 50
Doelgroep: mensen met kanker en hun naasten
Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar houden op  dinsdag 30 januari een bijeenkomst over chemotherapie en immunotherapie bij kanker. Deze bijeenkomst behoort tot een serie van 10 themamiddagen over kanker. Tijdens deze middagen staat telkens een ander onderwerp centraal. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

Programma

De bijeenkomst van 30 januari gaat over chemotherapie en immunotherapie bij kanker. Deskundige is mevr. S. Vrijaldenhoven, internist-oncoloog. Deze middag komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat is chemotherapie en wat is immunotherapie eigenlijk en hoe werkt het? Wat zijn mogelijk bijwerkingen? Wanneer wordt het toegepast?

Aanmelden

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 3500. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.