Themamiddag over kanker 13 februari 2018

                

Themamiddagen over: Kanker en de (klein)kinderen

Datum: 13 februari 2018
Tijd: 14:00 – 16:00
Locatie: Alkmaar, ’t Praethuys, Westerweg 50
Doelgroep: mensen met kanker en hun naasten
Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar houden op  dinsdag 30 januari een bijeenkomst over kanker en de (klein)kinderen. Deze bijeenkomst behoort tot een serie van 10 themamiddagen over kanker. Tijdens deze middagen staat telkens een ander onderwerp centraal. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

Programma

De bijeenkomst van 13 februari gaat over kanker en de (klein)kinderen. Wat betekent het voor jonge kinderen, pubers en jong volwassenen om een vader, moeder, opa of oma met kanker te hebben. Ze reageren ieder op hun eigen manier. Wat vertel je als je kanker hebt? Welke reacties zijn er te verwachten? Zijn er manieren om hen te helpen? Deskundige mevrouw N. Kleverlaan, psycholoog begeleidt deze bijeenkomst. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 3500. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.