Themamiddag over kanker 15 mei 2018

                

Themamiddagen over: Vermoeidheid bij kanker

Datum: 15 mei 2018
Tijd: 14:00 – 16:00
Locatie: Alkmaar, ’t Praethuys, Westerweg 50
Doelgroep: mensen met kanker en hun naasten
Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar houden op dinsdag 15 mei 2018 een themamiddag over vremoeidheid bij kanker. Deze bijeenkomst behoort tot een serie van 10 themamiddagen over kanker. Tijdens deze middagen staat telkens een ander onderwerp centraal. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

Programma

Deze bijeenkomst gaat over vermoeidheid bij kanker. Vermoeidheid bij kanker gaat vaak niet vanzelf over en lijkt anders te zijn dan normale vermoeidheid. Wat deze vermoeidheid betekent voor het dagelijks leven staat deze middag centraal. Ook komt aan de orde hoe er het beste mee kan worden omgegaan. De deskundige die hierbij aanwezig zal zijn is mevrouw K. Willemse, oncologiewijkverpleegkundige bij Evean.  Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 3500. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.