Themamiddag over kanker 16 januari 2018

                

Themamiddagen over kanker: Stress bij kanker

Datum: 16 januari 2018
Tijd: 14:00 – 16:00
Locatie: Alkmaar, ’t Praethuys, Westerweg 50
Doelgroep: mensen met kanker en hun naasten
Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar houden op  dinsdag 16 januari een bijeenkomst over Stress bij kanker. Deze bijeenkomst behoort tot een serie van 10 themamiddagen over kanker. Tijdens deze middagen staat telkens een ander onderwerp centraal. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

Programma

De bijeenkomst van 16 januari gaat over stress bij kanker. Het hebben van kanker kan spanning met zich mee brengen, wat kan leiden tot stress. Stress heeft een negatieve invloed op hoe je je voelt en hoe klachten worden ervaren. Het kan de patiënt en zijn/haar naasten uit balans brengen. Daarom is het belangrijk om met stress te leren omgaan. Deze bijeenkomst vertelt Noordwest deskundige mevrouw P. Engberts, medisch maatschappelijk werker oncologie, over de verschillende mogelijkheden om stress te leren hanteren. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen: wat helpt u wel of niet?

Aanmelden

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 3500. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.