Prostaatkankergroep van start

In ’t Praethuys is in november een nieuwe lotgenotengroep van start gegaan: de Prostaatkankergroep. Deze groep is bedoeld voor mensen met prostaatkanker én hun partners. Lotgenotengroepen voor prostaatkankerpatiënten zijn (nog) dun gezaaid en er bestaan binnen een straal van 25 kilometer rond Alkmaar geen soortgelijke initiatieven.

Het ‘waarom’ van het weinige voorkomen van deze lotgenotengroepen laat zich raden. Aangenomen wordt dat mannen – meer dan vrouwen – een zekere schroom moeten overwinnen om over de ins en outs van hun ziekte met elkaar te praten. En daar, zo vond initiatiefnemer en ervaringsdeskundige René Landman, moest maar eens een eind aan komen. “Het is één van de meest voorkomende vormen van kanker; zo’n tien procent van alle diagnoses betreft prostaatkanker. Dat wil dus zeggen dat er veel lotgenoten zijn. En allen hebben te maken met de bekende gevolgen, zowel medisch als emotioneel, seksueel als sociaal. Het is dan heel goed en soms zelfs geruststellend om te horen hoe medepatiënten daarmee omgaan.”

Niet lang geleden was René als vrijwilliger van de ProstaatKankerStichting (PKS) aanwezig op een beurs. Daar vielen hem twee dingen op: óf mannen wisten vrijwel niets over prostaatkanker óf ze hadden prostaatkanker maar spraken er niet over, zelfs niet met hun partner. “Ik sprak een man die al zeven jaar met de diagnose prostaatkanker rondloopt en er nog nooit een goed gesprek met zijn echtgenote over had gehad. Hij was daar heel emotioneel over. Dat vind ik onverteerbaar. Een diagnose heeft al zo’n impact op je leven, maar als dan ook nog eens je huwelijk eraan dreigt te gaan, wordt het een wel heel eenzaam avontuur.”

Het is één van de redenen dat ’t Praethuys heeft besloten de lotgenotengroep nadrukkelijk ook open te stellen voor de partners van patiënten. “Zij blijken vaak wel in staat het gesprek op gang te brengen.”  

René begeleidt de groep samen met Michèl Dölle, die gepokt en gemazeld is als begeleider van de nabestaandengroep van ’t Praethuys. “We zullen deze groep de tijd moeten geven”, zegt hij. “Ik verwacht uiteindelijk voldoende belangstelling, maar zie wel in dat de drempel hoog kan zijn. Dat ook partners aanwezig zijn zal de dynamiek in de groep goed doen. Ik maakte onlangs een themamiddag van het ziekenhuis over prostaatkanker mee en zag en hoorde het gesprek pas goed op gang komen door de vragen die de echtgenotes van patiënten stelden.”

Overigens mikken zowel René als Michèl op een niet al te grote omvang van de groep. “Kleine gezelschappen zijn beter voor de kwaliteit van de gesprekken”, aldus Michèl. Ook denken beiden aan themaochtenden en het uitnodigen van deskundigen, zowel op het gebied van specialistische als verpleegkundige zorg.

De groep in ’t Praethuys wordt van harte ondersteund door de ProstaatKankerStichting (PKS). De stichting biedt lotgenotencontact, geeft voorlichting en informatie, behartigt de belangen van patiënten en hun naasten en stimuleert wetenschappelijk onderzoek. Op de site is veel informatie te vinden over prostaatkanker, de activiteiten en ervaringsverhalen. Zie ook www.prostaatkankerstichting.nl.

De begeleiders van de Prostaatkankergroep. V.l.n.r. Michèl Dölle en René Landman