Een organisatie die staat als een huis

’t Praethuys is in 2002 opgericht, aanvankelijk gehuisvest in het familiehuis van het Noordwest Ziekenhuis, inmiddels al jaren te  vinden op de Westerweg 50 in Alkmaar. Het is een professionele organisatie, die staat als een huis. Dit huis wil drempelloos steun, aandacht en geborgenheid bieden aan mensen die geconfronteerd worden met kanker bij zichzelf of bij hun naasten. Onze gasten worden aangesproken op hun eigen weerbaarheid. Iedereen in de ruime omtrek van Alkmaar is welkom. Zij worden ondersteund door een team van deskundige en betrokken vrijwilligers. Wilt u een kijkje nemen in ’t Praethuys?

Stichting ’t Praethuys is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO.


Minidocumentaire IPSO inloophuizen
Meer weten van de organisatie

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

’t Praethuys voldoet aan alle richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevens (AVG),  waarmee de privacy van alle bezoekers van ’t Praethuys – zowel digitaal als analoog –  is gewaarborgd.


ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nu Beogende Instelling. ’t Praethuys heeft al sinds 2008 een ANBI status.

Één van de voordelen die deze ANBI status biedt, is dat zij, die bedragen schenken aan ons huis, dit bedrag af kunnen trekken van hun inkomstenbelasting.

Onderstaande gegevens publiceren wij op basis van de regelgeving rondom de ANBI-status:

Naam van de instelling
Stichting ’t Praethuys

Contactgegevens
Westerweg 50
1815 DG  Alkmaar
T 072 – 5113644
info@praethuys.nl

RSIN-nummer
813659486

KvK-nummer
37104547

IBAN
NL32RABO0346615496

Het bestuur van Stichting ’t Praethuys
Voorzitter: Kees van Straaten
Secretaris: Machiel Baaijens
Penningmeester: Jaap Hoogland
Leden: Els de Boer en Peter Visser

Meer informatie over onze missie en visie, ons beleidsplan en de financiële verantwoording is te vinden op onderstaande button.

Meer informatie ANBI

CBF

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen
wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge
kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80
procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend
Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk
bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie
van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel
kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort
bekijken.

Bureaumedewerker

Het bestuur

Het bestuur bewaakt de voortgang, zorgt voor een sluitende begroting, communiceert met sponsoren, de gemeente Alkmaar e.o., de zorgverzekeraars, het ziekenhuis, de andere inloophuizen, etc. Ook zorgt het bestuur voor de algemene PR. Het bestuur bestaat uit:


Kees van Straaten

Voorzitter


Kees van Straaten

Gepensioneerd huisarts, nu SCEN-arts. Betrokken met oncologische zorg. Woont in Bergen.
Nevenfuncties:Commissaris Vicino. Bestuurslid Stichting Schoolproject Ethiopië (onbezoldigd). Secretaris-penningmeester Maarten Weldam Stichting (onbezoldigd). Vertrouwenspersoon Museum Kranenburgh (onbezoldigd)

Machiel Baaijens

Secretaris


Cees Bes

Voormalig eigenaar van de Alkmaarse Machinefabriek, wonende te Broek op Langedijk.
Nevenfuncties: Directeur/Eigenaar van NMA Corporate BV. Bestuurslid Rotary Club Alkmaar (onbezoldigd).

Jaap Hoogland

Penningmeester


Jaap Hoogland

Voormalig accountant in Alkmaar. Woont in Heiloo.
Nevenfuncties: Zelfstandig consultant/adviseur. Bestuurslid stichtingen administratiekantoor.

Els de Boer

Bestuurslid


Els de Boer

Voormalig eigenaar patisserie A.C. de Boer. Geboren en woonachtig in Alkmaar.
Nevenfuncties: Bestuurslid 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” (onbezoldigd). Lid commissie Kieften (damesgolfclub) Noordhollandse Golfclub (onbezoldigd).

Peter Visser

Bestuurslid


Peter Visser

Bevlogen horeca-ondernemer in Alkmaar. Woont in Noordbeemster.
Nevenfuncties: Horeca ondernemer Alkmaar, Henrys groep.
Voorzitter Alkmaar marketing (onbezoldigd).

Coördinator

Tanja Schipper

Coördinator

Tanja Schipper

Het bureau

Ellen Janssen

Bureaumedewerker

Ellen Janssen

Linda Bijvoet

Assistent coördinator Praethuys – NWZ

Linda Bijvoet
Bellen


Bel ons op telefoonnummer 072 511 36 44E-mail


Stel uw vraag via email info@praethuys.nl