Accent op ‘Aandacht’ tijdens The Walk 2018

Iedere laatste vrijdag van oktober organiseert ‘t Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten ‘The Walk’; een heel bijzondere, intieme manifestatie waar jaarlijks zo’n 75 mensen op af komen. Dit jaar is dat op 26 oktober.

Iedereen die geraakt is door kanker (familie, vrienden, zichzelf) is welkom om die dag met stil te staan bij de impact die kanker op het leven heeft. Gedichten, korte toespraken, ons eigen Praethuyskoor en een korte ceremonie met rode rozen om even stil te staan bij al diegenen die te maken hebben met kanker. Het thema in 2018: Aandacht.

Om 14.00 uur start vanuit ’t Praethuys aan de Westerweg 50 in Alkmaar een korte wandeling naar De Hout, waar op een open plek een bescheiden ceremonie wordt gehouden. Er zijn meerdere sprekers, waaronder: burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard,  coördinator van ’t Praethuys Tanja Schipper, stadsdichter Joris Brussel en Humanitas-coördinator Ria Vink. Muzikale ondersteuning is er van het koor van ’t Praethuys onder leiding van Pieter Ignatius.

De ceremonie wordt rond 15.00 uur afgesloten met een moment van stilte en een ‘rozenmoment’. Daarna wordt de terugtocht aangevangen naar ’t Praethuys, waar ruimte is voor koffie en/of thee.