Een organisatie die staat als een huis

Inzage ANBI gegevens, klik hier

De in 2002 opgerichte stichting is met twee dagdelen in het Familiehuis van het MCA begonnen. Daarna heeft 't Praethuys voor drie jaar haar intrek genomen in het pand aan de Wilhelminalaan 8 in Alkmaar, waar ze met een kleine groep vrijwilligers 4 dagen per week geopend was. Sinds 2008 bevindt 't Praethuys zich aan de Westerweg 50. Door de professionele organisatie, de vele vrijwilligers en sponsoren en door al die andere mensen die belangenloos hun hulp en diensten aanbieden, is 't Praethuys geworden tot wat het nu is: warmte, aandacht en steun voor een ieder die met kanker te maken heeft. Wilt u een kijkje nemen in 't Praethuys? Komt u verder…

Coördinatie

Per 1 augustus 2017 neemt Tanja Schipper de coördinatie over van Nel Kleverlaan. 
 


Administratie

De administratie is in handen van deze bureaumedewerkers:

Saskia van Poppel. Saskia maakt sinds februari 2010 deel uit van de organisatie van 't Praethuys en dat is hard nodig.
Want een goede organisatie vergt veel menskracht.
Henny Eykhout. Henny houdt zich vooral bezig met subsidieaanvragen en sponsorgelden. Sinds mei 2015 helpt ze op
vrijwillige basis met de administratie.
Wim Rozing. Wim is vanaf januari 2016 actief met de website, communicatie en de automatisering.

        DSC_0384AA.jpg       

 


Bestuur

Het bestuur bewaakt de voortgang, zorgt voor een sluitende begroting, communiceert met sponsoren, de gemeente Alkmaar e.o., de zorgverzekeraars, het ziekenhuis, de andere inloophuizen, etc. Ook zorgt het bestuur voor de algemene PR. Het bestuur bestaat uit:

Kees van Straaten (voorzitter per 1-1-2016), gepensioneerd huisarts / SCEN-arts, wonende te Bergen
Cees Bes (secretaris), wonende te Broek op Langedijk
Jaap Hoogland (penningmeester), voormalig accountant, wonende te Alkmaar
Els de Boer, wonende te Alkmaar
Peter Visser, horecaondernemer, wonende te Noordbeemster


KeesvanStraaten.jpg                         


     DSC_0051 Peter Visser.JPG                          


Vrijwilligers

't Praethuys is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. U treft daar gastvrouwen/heren die u ontvangen met een lekkere kop koffie, thee of iets anders. U bent welkom voor een praatje, een luisterend oor, voorlichting, contact met lotgenoten of een moment van rust en bezinning. Wilt u de zinnen even verzetten, dan kan dat tijdens een sportieve of creatieve activiteit. 
Onze vrijwilligers hebben ervaring met het omgaan met mensen met kanker. Zij krijgen trainingen en worden jaarlijks bijgeschoold. Het is een warm en krachtig team. Pas als u over de drempel komt, kunt u daadwerkelijk voelen wat onze vrijwilligers voor u kunnen betekenen. 
Ook voor hulpverleners kan ’t Praethuys waardevol zijn. Meedenken in het samen begeleiden en ondersteunen van de zieke medemens helpt.
't Praethuys heeft met regelmaat nieuwe vrijwilligers nodig, soms komt u op de wachtlijst, soms kunt u na een aantal gesprekken als aspirant-vrijwilliger aan de slag. Bent u geïnteresseerd in het werken met mensen die geconfronteerd worden met kanker en denkt u over de benodigde kwaliteiten te beschikken, neem dan contact met ons op. Lees vooraf de profielschets vrijwilligers.


Gezichten vrijwilligers

Klik op deze link om de gezichten te zien!