Alle informatie over kanker op één pagina

Voor informatie over kanker kunt u de volgende websites raadplegen.

Links

Nederlandse Kankerbestrijding   www.kwfkankerbestrijding.nl
IPSO-Attendum, overkoepelende organisatie voor inloophuizen   www.ipso.nl
Kankerspoken

Speciaal voor kinderen, ouders, hulpverleners en leerkrachten
  www.kankerspoken.nl       
Kanker.nl   www.kanker.nl
Nederlands kanker instituut   www.nki.nl
Borstkankervereniging Nederland   www.borstkanker.nl
Ned. Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen    www.kankerpatient.nl
KWF kankerbestrijding Vrijwilligers afdeling Alkmaar
www.kwfalkmaar.nl/partners/
Stomavereniging   www.stomavereniging.nl/
Patiënten Consumenten Organisatie    www.npcf.nl
Website van Kankeractueel  (vernieuwd)   www.kanker-actueel.nl
Hospice Alkmaar   www.hospice-alkmaar.nl
Humanitas Noord-Kennemerland
www.humanitas.nl/afdeling/noord-kennemerland/     
VPTZ Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg thuis   www.terminalezorgheiloo.nl/
Noordwest Ziekenhuisgroep  
Ingeborg Douwes Centrum Amsterdam    www.ingeborgdouwescentrum.nl
Betrouwbare en actuele links naar websites over kanker   www.kanker.info
Ondersteuning en begeleiding voor mensen met kanker   www.toekomstnakanker.nl
Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenvereningingen   www.nfk.nl
Stichting Kanker in Beeld, verwerking door creatieve expressie   www.kankerinbeeld.nl
Zingen voor je Leven, koren voor mensen die met kanker te maken hebben   www.zingenvoorjeleven.nl
Stichting ambulancewens   www.ambulancewens.nl/
Vaarkracht - Even een moment geen kankerpatiënt   www.vaarkracht.nl